Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Vykdomosios programos, projektai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "LAKŠTUTĖ" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

TARPTAUTINĖ PREVENCINĖ PROGRAMA ZIPIO DRAUGAI

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA KIMOCHIS

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA PRIEMONIŲ PLANAS

eTWINING PROGRAMA

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRO PROJEKTAS "SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS II" Nr.09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 DARBO PLANAS

ORGANIZUOJAME RESPUBLIKINĘ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ „ŽEMĖS SPALVŲ IR ŠVIESOS ŽAISMAS“ NUOSTATAI

DALYVAUJAME MASINIO FUTBOLO ASOCIACIJOS IR LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS PROJEKTE "FUTBOLIUKAS"

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017