Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Vykdomosios programos, projektai

Įstaigoje 2018 m. bus įgyvendinami du ilgalaikiai projektai, kurie paįvairins ugdymo(si) procesą, aktyviau įtrauks bendruomenės narius į kūrybinę veiklą, vaikai plėtos individualias pažinimo, socialines, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias.

1. Sveikatingumo projektas "Linksmi vaikai-gyvenkime sveikai", kurio tikslas - formuoti vaikų supratimą apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, higienos laikymąsi ir jų reikšmę žmogaus sveikatai.

Projekto trukmė: 2018 metai.

Projekto koordinatorė: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, Vida Pranckevičienė.

Vykdytojai ir dalyviai: "Smaližių", "Kodėlčiukų", "Zuikučių" grupių pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.

2. Ekologinis - socialinis projektas "Mažom akelėm pažvelk į vandens lašą...", kurio tikslas - suteikti žinių apie žmogaus ir vandens, gamtos ir vandens tarpusavio ryšį bei vandens svarbą sveikatos stiprinimui.

Projekto trukmė: 2018 metai.

Projekto koordinatorė: ikimokyklinio ugdymou vyresnioji auklėtoja, Audronė Krukauskienė.

Vykdytojai ir dalyviai: "Geniukų", "Boružėlių", "Kūlverstukų", "Šnekučių" grupių pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.

Mūsų darželio veiklai itin svarbus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

2017 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno moksleivių aplinkotyros centru.

Mūsų įsipareigojimai : aktyvinti vaikų sveikos gyvensenos judėjimą, įvairialypę sveikatinimo veiklą, ugdyti ekologinę kultūrą, skatinti domėjimąsi flora ir fauna, rengti bendrus projektus ir sudaryti sąlygas ugdytinių darbų eksponavimui.

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017