Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Paveikslėlis: analog-camera-photography-vintage-1844.jpg

ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Jonaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedė

Aurelija Kručkauskė

Logopedė

Asta Linkuvienė

Kontaktiniai telefonai

8 (37) 373575, 8 683 58636

El.p.: dlakstute@yahoo.com

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017