Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Veiklos sritys

Lopšelio-darželio „Lakštutė“ veiklos sritis – švietimas.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos rūšys:

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS

UŽDAVINIAI

VIZIJA

Psichologinės laisvės pojūtis, prigimtiniai vaikų poreikiai, vaikų saviraišką žadinanti ir palaikanti aplinka.

MISIJA

Sutelkti visos bendruomenės gebėjimus gerinant kiekvieno vaiko ugdymosi kokybę.

FILOSOFIJA

Gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykščioj dienoj, Jūs lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti Jūsų vaikai. (K.Džibranas)

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017