Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Muzikinis lavinimas

Vaikai dainuoja, šoka, žaidžia muzikinius žaidimus.

Ypatinga priežiūra

Kiekvienam vaikui suteikiame ypatingą priežiūrą.

Švelnus bendravimas

Švelnus bendravimas- neatsiejama vaiko auklėjimo dalis.

APIE MUS

Lopšelis-darželis „Lakštutė“ įsikūręs jaukiame Palemono lakštingalų slėnio kampelyje, apsuptas gražaus gamtovaizdžio. Darželis duris atvėrė 1973 metais kovo 15-ą dieną.1993 m.lapkričio 19 d. lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno miesto lopšelio-darželio „Lakštutė“ pavadinimas.

Palemonas – Kauno miesto dalis, šiek tiek atskirta nuo centro, tačiau gamtos grožis, vaikystės žavesys mūsų darželiui teikia palankias sąlygas numatyti vaiko gebėjimų ir saviraiškos poreikių darną, atliepiančią tėvų lūkesčius. Pagrindinės veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Vaikai ugdomi pagal ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigoje veikia 8 grupės: 2-lopšelio grupės, 4-darželio grupės, 2-priešmokyklinio ugdymo grupės. Darželyje dirba 19 pedagogų: 11 pedagogų įgiję aukštajį išsilavinimą, 10 pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 2 pedagogės turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Darželyje dirba meninio (muzikos, šokių) ugdymo pedagogai, logopedas, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytojas. Vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“.

Kuriant ir palaikant saugią aplinką įstaigoje, nuo 2018 m. rugsėjo mėn. dalyvaujame valstybės planavimo projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė teikia psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.

Vienas iš būdų užtikrinti gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse – veiklos netradicinėse aplinkose. Palaikant glaudžius bendradarbiavimo santykius su socialiniais partneriais vykdomi įvairūs projektai, renginiai, edukaciniai užsiėmimai.

Lopšelis-darželis „Lakštutė“ savo veiklą organizuoja remiantis LR Švietimo įstatymu, LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės politikos koncepcija ir lopšelio-darželio „Lakštutė" nuostatais.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.