Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Vadovai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktoriaus funkcijas

Virginija Jonaitienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. 8-37-373588, 8-37-373575

El. paštas: dlakstute@yahoo.com

Direktorės 2018 m. veiklos ataskaita peržiūrėti dokumentą

Direktorės 2018 m. metinės užduotysperžiūrėti dokumentą

Direktorės 2017 m. veiklos ataskaita peržiūrėti dokumentą

Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymas


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Aurelija Kručkauskė

Tel. 8 6 835 8636

El.paštas: dlakstute@yahoo.com

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017