Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Darbuotojai

LOPŠELIO-DARŽELIO „LAKŠTUTĖ“ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Telefono numeris

El.paštas

1.

2.

Virginija

Jonaitienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

8(37)373575

virgajon@gmail.com

3.

Lina Kanapinskaitė

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

linksius@yahoo.com

4.

Alė Korolkovienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

alekorolkoviene12@gmail.com

5.

Asta

Linkuvienė

Logopedė

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

astal@inbox.lt

6.

Valė

Petreikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

8(37)373575

radvileracka@gmail.com

7.

Aušra

Patašienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8(37)373575

patausra@gmail.com

8.

Ligita

Kybartienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

8(37)373575

ligitakybartiene@gmail.com

9.

Lina

Steponaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8(37)373575

lina.steponaitiene4@gmail.com

10.

Audronė Krukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8(37)373575

audronekrukauskiene@gmail.com

11.

Vilma Subačienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8(37)373575

vilmasubaciene@gmail.com

12.

Robertas Tauras

Neformaliojo

(kūno kultūra) ugdymo mokytojas

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

13.

Rimutė Kristutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis

8(37)373575

smiriute@gmail.com

14.

Palmira Jankauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

8(37)373575

palmira.jankauskeine@gmail.com

15.

Vesta Akambakienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

8(37)373575

vesakam71@gmail.com

16.

Žaneta Buškovienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

zanbus@gmail.com

17.

Jurgita Baltrušienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

jurgita.kalinauskaitė@gmail.com

18.

Simona Brazaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

simonaganu@yahoo.com

19.

Živilė

Andrijauskienė

Meninio ugdymo (šokiai) mokytoja

Aukštasis universitetinis

8(37)373575

zivilespazereckaite@gmail.com


LOPŠELIO-DARŽELIO „LAKŠTUTĖ“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

1.

Aurelija Kručkauskė

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, raštvedė

2.

Ona Samaškienė

Sandėlininkė

3.

Eimantė Semoškaitė

Dietistė

4.

Jadvyga Seiliuvienė

Archyvarė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

5.

Albina Banevičienė

Virėja

6.

Ramunė Kaleininkienė

Virėja, pagalbinė virtuvės darbininkė

7.

Genė Miliūnienė

Virėja, pagalbinė virtuvės darbininkė

8.

Neringa Babianskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

9.

Audrius Podelis

Pastatų priežiūros darbininkas

10.

Jonas Kručkauskas

Kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas

11.

Alė Neniškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

12

Angelė Gečienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, valytoja

13.

Rūta Rimkienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

14.

Danutė Tamašauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

15.

Danutė Skaisgirienė

Valytoja

16.

Birutė Juškevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

17.

Giedrė Grigonytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

18.

Aušra Bukauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

19.

Aldona Piliponienė

Skalbėja

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017