Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Bendros žinios apie įstaigą

LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LAKŠTUTĖ"

Adresas - Parko g.10, Kaunas

Elektroninis paštas - dlakstute@yahoo.com

Telefonai - (8 37) 373588, (8 37) 373575

Juridinio asmens kodas - 191641629

Steigėjas - Kauno miesto savivaldybė

Pagrindinė paskirtis - ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Kitos paskirtys - specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymų, vidutinį ir kitų kalbos sutrikimų ugdymas

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba-lietuvių

Veikiančių grupių skaičius – 8

Darbo laikas 7.00 - 19.00

7.00 - 19.00 12 val. „Geniukų“, „Pelėdžiukų" darželio grupės;

7.30 - 18.00 10,5 val. „Šnekučių“, „Zuikučių“ lopšelio grupės;

7.30 - 18.00 10,5 val. „Kodėlčiukų“, „Kūlverstukų“, „Boružėlių“ darželio grupės;

7.30 - 18.00 10,5 val. „Smaližių“ priešmokyklinio ugdymo grupė.

Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017