Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Specialistų paslaugos

PAGALBA VAIKAMSžiūrėti čia


Logopedė

Žaneta Šumskienė

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams pagalbą teikia logopedė Žaneta, turinti logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Specialistė nustato vaikų kalbos, kalbėjimo bei kitus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų pobūdį. Numato korekcinės pagalbos būdus ir priemones. Su vaikais dirba individualiai ir pogrupiais. Pratybų metu moko taisyklingo garsų tarimo, lavina girdimąjį suvokimą, atmintį ir dėmesį, plėtoja žodyną, ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą ir rišliąją kalbą.

Mieli tėveliai, jei Jums kelia nerimą neaiški Jūsų vaiko kalba, ar norite gauti rekomendacijų, kaip dirbti su vaikučiu namuose, kiekvieną dieną Jūsų lauks logopedė Žaneta.

Darbo laikas nuo 8.00 iki 13.00


Meninio ugdymo mokytojas

Robertas Tauras

Meninio ugdymo veiklą (šokis) vykdo mokytojas Robertas. Specialistas organizuoja profilaktinius korekcinio pobūdžio užsiėmimus judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams. Šiuos užsiėmimus gali lankyti vaikai, pristatę sveikatos pažymas. Atsižvelgiant į sutrikimus (netaisyklinga laikysena, skoliozė, plokščiapėdystė ir t.t.) sudaromos mankštos grupės.

Darbo laikas nuo 8.00 iki 13.00


Menų (muzika) mokytoja

Lina Kanapinskaitė

Meninio ugdymo mokytoja Lina drauge su grupių auklėtojomis organizuoja vaikų muzikinį ugdymą. Muzikiniai užsiėmimai kiekvienai grupei vyksta 2 kartus per savaitę. Jų metu vaikai dainuoja, šoka, žaidžia muzikinius žaidimus, išbando įvairius muzikinius instrumentus. Muzikos mokytoja bendradarbiauja su įstaigos specialistais organizuojant įvairius renginius ir šventes.

Menų (muzika) mokytojos darbo laikas 8.30 - 13.00


Menų (šokiai) mokytoja

Živilė Andrijauskienė

Menų specialistė Živilė, kupina idėjų, kūrybiškumo, iniciatyvos, ilgus metus dirbusi su vaikais ir atkeliavusi į mūsų įstaigą, pasiryžusi kiekvieną antradienį kryptingai ugdyti mūsų darželio mažuosius šokėjus. Pasak Živilės, užsiėmimų metu ugdytiniai turės galimybę įsisavinti nesudėtingų ir smagių žingsnių kombinacijų, kūrybiškai atlikti šokių junginius, lavinti koordinaciją, taisyklingą laikyseną, improvizuoti, arčiau prisiliesti prie šiuolaikinio šokio.

Darbo laikas

Antradieniais, penktadieniais nuo 9.00 iki 13.00


Sukūrė Admin, Tuesday September 5, 2017