Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

NUOTOLINIS UGDYMAS

Gerbiami tėveliai, Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronoviruso ir sustabdžius ugdymo procesą, Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ nuo 2020 m. kovo 30 d. ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdys nuotoliniu būdu.

Informaciją apie ugdymo planus ir siūlomas užduotis vaikams, galite matyti prisijungę prie e. dienyno „Mūsų darželis“ ir atskirų grupių socialiniame tinkle facebook. Iškilus klausimams galite konsultuotis su auklėtojomis darbo valandomis arba su įstaigos administracija tel. (8-37) 37 35 88; (8-37) 37 35 75.

Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant "Už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas" 10.7 paunktį (dėl ekstremalių įvykių).

Kauno lopšelio-darželio "Lakštutė" nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio "Lakštutė" Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas

Linkime visiems kūrybiškumo ir sveikatos. Lauksime jūsų sugrįžtant!
Paveikslėlis: 2020-03/nuotolinis.jpg